OSAAMINEN OIKEUSAPU OIKEUSTURVA HINNASTO HENKILÖSTÖ pääsivulle
 

OIKEUSTURVA

Oikeusturvavakuutus sisältyy yleensä kotivakuutukseen ja hakemus korvattavia kuluja varten tehdään vakuutusyhtiölle etukäteen sen jälkeen kun riita tms. korvattavaksi vaadittu oikeudellinen asia on syntynyt. Selvitän asiakkaan puolesta mahdollisuuden oikeusturvaetuun ja teen hakemuksen vakuutusyhtiölle.

Oikeusturvavakuutuksissa on eroja vakuutusyhtiöstä riippuen ja yleensä niistä korvataan omat (ei vastapuolen) oikeudenkäyntikulut tietyllä omavastuuosuudella vähennettynä (yleensä noin 15-20 % laskun loppusummasta). Korvausmäärissä on yleensä myös katto (esim. korkeintaan 10.000 euroon saakka) ja yhtiöt ovat rajanneet oikeusturvavakuutuksen korvauspiirin ulkopuolelle tiettyjä oikeudellisia asioita kuten kaikki hallintotuomioistuimissa käsiteltävät asiat (esim. lapsen huostaanotto), perheoikeudelliset asiat kun niitä käsitellään ensimmäistä kertaa, työsuhdeasiat (jotka kuuluvat kuitenkin ammatti- ja yritysvakuutusten korvauspiiriin) sekä eräät takausta ja panttausta koskevat asiat. Syytetyn puolustus ei yleensä kuulu oikeusturvavakuutuksen piiriin.

 
 
all rights reserved © lakiasiaintoimisto jaana korhonen | web design by h2j media