Toistaiseksi en ota vastaan uusia asiakkaita.

050 516 7160 Ota yhteyttä

Luotettavaa,
asiantuntevaa kokemusta

Ensimmäinen alkuneuvottelu on aina maksuton.

Varaa alkuneuvottelu

Soita minulle

OSAAMINEN

Yksityishenkilöiden oikeudellisten asioiden hoitoa vuodesta 1994

Perhe- ja
perintöoikeus

 • Avioero ja omaisuuden ositus ja jako
 • Yhteisomistussuhteen purkaminen
 • Lasten huolto, tapaamisoikeus ja elatus
 • Elatuksen muutosasiat
 • Avioehtosopimukset
 • Edunvalvontavaltuutukset
 • Sopimukset avioeron varalta
 • Avoliiton sopimukset
 • Perunkirjoitus
 • Perinnönjako
 • Testamenttien laatiminen
  ja testamenttiriidat

Rikosoikeus

 • Vastaajan puolustaminen
 • Asianomistajan etu
 • Lähestymiskiellot
 • Rikosvahinkokorvausten periminen
 • Liikennevahingot

Kaupat, sopimukset ja sopimusriidat

 • Asuntokaupat ja -lahjat
 • Kiinteistön kaupat ja –lahjat
 • Lainhuuto- ja kiinnitysasiat
 • Vuokrasopimukset
 • Kiinteistö- ja asuntokauppariidat
 • Vuokrasopimusta koskevat riita-asiat
 • Saatavien perintä
 • Vahingonkorvausasiat

Ulkomaalaisasiat

 • Valitukset hallinto-oikeuksiin
 • Turvapaikka-asiat
 • Kansalaisuusasiat
 • Oleskelulupa-asiat

OIKEUSAPU

Oikeusapu tarkoittaa sitä, että voit saada avustajan tuomioistuinasian hoitamista varten kokonaan tai osittain valtion varoilla.

Oikeusapua ei kuitenkaan yleensä myönnetä, jos hakijalla on oikeusturvavakuutus, josta asian kulut voidaan korvata. Oikeusturvavakuutus sisältyy yleensä kotivakuutukseen (ks. oikeusturva).

Rikosoikeudenkäynnissä turvataan vastaajalle tietyissä tilanteissa hänen taloudellisesta asemastaan riippumatta puolustaja valtion varoin. Vakavien väkivaltarikosten ja seksuaalirikosten uhri voi tuloistaan riippumatta saada valtion varoin kustannettavan oikeudenkäyntiavustajan.

Oikeusapua ei anneta yrityksille eikä yhteisöille. Yrityksellä ja yhteisöllä on yleensä erillinen oikeusturvavakuutus.

Selvitän asiakkaan puolesta mahdollisuuden julkiseen oikeusapuun tai teen oikeusturvahakemuksen vakuutusyhtiölle.

OIKEUSTURVA

Oikeusturvavakuutus sisältyy yleensä kotivakuutukseen ja hakemus korvattavia kuluja varten tehdään vakuutusyhtiölle etukäteen sen jälkeen kun riita tms. korvattavaksi vaadittu oikeudellinen asia on syntynyt. Selvitän asiakkaan puolesta mahdollisuuden oikeusturvaetuun ja teen hakemuksen vakuutusyhtiölle.

Oikeusturvavakuutuksissa on eroja vakuutusyhtiöstä riippuen ja yleensä niistä korvataan omat (ei vastapuolen) oikeudenkäyntikulut tietyllä omavastuuosuudella vähennettynä (yleensä noin 15-20 % laskun loppusummasta). Korvausmäärissä on yleensä myös katto (esim. korkeintaan 10.000 euroon saakka) ja yhtiöt ovat rajanneet oikeusturvavakuutuksen korvauspiirin ulkopuolelle tiettyjä oikeudellisia asioita kuten kaikki hallintotuomioistuimissa käsiteltävät asiat (esim. lapsen huostaanotto), perheoikeudelliset asiat kun niitä käsitellään ensimmäistä kertaa, työsuhdeasiat (jotka kuuluvat kuitenkin ammatti- ja yritysvakuutusten korvauspiiriin) sekä eräät takausta ja panttausta koskevat asiat. Syytetyn puolustus ei yleensä kuulu oikeusturvavakuutuksen piiriin.


JAANA KORHONEN

KOULUTUS JA TYÖKOKEMUS

Koulutus

 • Oikeustieteen kandidaatti 1987
 • Varatuomari 1989

Työkokemus

 • Raision oikeusaputoimisto, yleinen oikeusavustaja
 • Halikon kihlakunnanoikeus, käräjänotaari ja vs. käräjätuomari
 • Turun raastuvanoikeus, vs. oikeusneuvosmies
 • Liedon Säästöpankki, pankkilakimies
 • Lakiasiaintoimisto Jaana Korhonen 1994

YHTEYSTIEDOT

(02) 251 6050

050 516 7160

jaana.korhonen@lakitoimistot.fi

OTA YHTEYTTÄ